سانکو > ارتباط با سانکو > فیدهای خبری شرکت سانکو

فیدهای خبری شرکت سانکو

RSS فرمتی استاندارد شده برای توزیع مطالب است.

پایگاه سانکو از این فرمت برای ارائه مطالب خود به سایتهای دیگر استفاده می کند. کانالهای RSS پایگاه سانکو شامل عنوان و خلاصهء مطلب همراه با تاریخ انتشار است که به صفحهء مطلب در سایت ما لینک شده است. شما می توانید از این کانالهای RSS برای نمایش آخرین مطالب پایگاه سانکو در کلیهء موضوعات در سایت خود بهره بجوئید.لیست کانال‌های سانکوآدرس صفحه: http://sanco.ir/rss.aspx
تاریخ چاپ: 1/27/2020 4:34:23 PM
حق كپی © صنایع آبزیان نیل پارس. تمامی حقوق محفوظ است.
لطفا کمی صبر کنید...